Voorzitterswissel bij Irene Hasselt

Beja Postma heeft de voorzittershamer van Chr. Fanfarekorps Irene doorgegeven aan Antoinet Hofstede. Na 6 jaar in het bestuur, waarvan 4 jaar als voorzitter is voor haar de tijd rijp om de voorzittershamer door te geven aan Antoinet Hofstede. Voor Antoinet is een functie in het bestuur van Irene niet nieuw. Antoinet is in het verleden al penningmeester en voorzitter geweest van de vereniging.

Absolute hoogtepunten tijdens het voorzitterschap van Beja waren het jubileumconcert in 2017, een eerste prijs op het wereldmuziekconcours in Kerkrade en de realisatie van nieuwe uniformen. Kenmerkend voor Beja als voorzitter waren haar enthousiasme en betrokkenheid bij de hele vereniging.

Antoinet is voornemens de ambitieuze lijn door te zetten die onder leiding van Beja Postma is ingezet. Onlangs is de jeugdafdeling van Irene geherstructureerd. Dat heeft geleid tot een flinke toename van het aantal jeugdleden bij de vereniging. Je kan nu al lid worden en een instrument leren bespelen vanaf 6 jaar oud.

Ondanks het coronavirus staat de vereniging niet stil! We vertrouwen erop dat Antoinet in haar voorzitterschap net zo actief en betrokken zal zijn als haar voorgangster.