Christelijk Fanfarekorps ‘Irene’ collecteert voor Anjeractie

 

Vanaf maandag 30 mei tot en met zaterdag 4 juni a.s. vindt de 71e Anjeractie plaats, de
jaarlijkse collecteweek voor cultuur en natuurbehoud. Tienduizenden collectanten van
culturele verenigingen gaan langs de deuren om geld op te halen voor het Prins Bernhard
Cultuurfonds.
De opbrengst gaat voor de volle honderd procent naar cultuur en natuurbehoud.
Vanaf dit jaar mogen collecterende verenigingen 50% van de opbrengst houden voor de
eigen clubkas. De andere helft is bestemd voor projecten binnen de provincie Overijssel.
Ook biedt het Cultuurfonds nieuwe manieren om geld te werven. Zo is er een digitale
collectebus en kunnen verenigingen via een online platform geld werven. Zie onze pagina
op: https://overijssel.anjeractie.nl/club/chr-fanfarekorps-irene-hasselt. Mocht u ons gemist
hebben en u wilt graag een donatie geven, dan kan dit altijd via onze ‘digitale collectebus’.
Cultuur is een belangrijke, bindende factor in de samenleving. Vanwege de forse
overheidsbezuinigingen moet de zelfredzaamheid in de cultuursector vergroot worden. Juist
nu is er extra behoefte aan steun. Mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie kan het
Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten ondersteunen. Zo ondersteunt het Cultuurfonds
onder andere de aanschaf van kleding en instrumenten voor de muziekverenigingen,
kostuums en decors voor plaatselijke cabaret- en theatergezelschappen; restauratie van
historische schepen of monumentale kerken en educatieprojecten op het gebied van
natuurbehoud.
Leden van Chr. Fanfarekorps Irene zullen in Hasselt weer aan de deur komen met de
bekende collectebus van de Anjercollecte. Elke gedoneerde euro is bestemd voor cultuur en
natuurbehoud in onze eigen regio. In Overijssel kon mede daardoor in 2014 aan 200
projecten een bedrag van ruim € 500.000 worden toegekend.