Activiteiten Irene Hasselt gecanceld

De overheid heeft besloten om alle landelijke evenementen met meer dan 100 deelnemers niet door te laten gaan i.v.m. het coronavirus. De KNMO, de bond waarbij Irene Hasselt is aangesloten, heeft het advies uitgebracht om alle activiteiten van muziekverenigingen te annuleren. Het bestuur van Irene heeft besloten om dit advies te volgen. Dit houdt in dat alle repetities, exercities, lessen en concerten worden geannuleerd.
Concreet betekent dit het volgende:

  • Het optreden van het jeugdorkest in Harderwijk wordt geannuleerd
  • Het voorjaarsconcert op 28 maart wordt geannuleerd
  • De orkestrepetities op woensdag, de repetities van het opleidingsorkest op donderdag en de drumbandrepetities op vrijdag gaan niet door. Er wordt nagedacht over alternatieven hiervoor.
  • De muzieklessen in het clubgebouw bij alle docenten worden geannuleerd. De lessen worden voorlopig via internet aangeboden.
  • De exercitie van 20 maart gaat niet door;
  • Bestuurs- en commissievergaderingen moeten via internet gedaan worden, in overeenstemming met de maatregelen van de overheid.
  • De optredens van de marchingband tot 1 juni komen te vervallen.
  • De open dag van 16 mei komt te vervallen.

Wij zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen ingrijpend zijn voor onze vereniging. We hebben samen een verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De gezondheid van onze leden en bezoekers staan voorop.

Deze maatregelen gelden in eerste instantie tot en met 1 juni.

Update 16 maart: Datum aangepast naar 6 april.

Update 24 maart: Datum aangepast naar 1 juni en activiteiten gewijzigd.